Du lịch Việt Nam chịu trách nhiệm về chất lượng, độ chính xác và các vấn đề về đạo đức đối với bài viết của mình. Các bài viết sẽ được các tác giả, blogger nổi tiếng review cung cấp thêm thông tin cho đọc giả thông qua kiến thức và kinh nghiệm đi du lịch.

Đạo Đức Đánh Giá

Du lịch Việt Nam 247 cam kết đánh giá, review các địa điểm, sự vật, khách sạn,…. một cách khách quan nhất. Dựa trên những trải nghiệm, kiến thức từ các chuyến đi của tác giả, blogger. Du khách có bất cứ phản hồi, đánh giá có thể gửi qua gmail:reviewdulichvietnam247@gmail.com

Chính sách đạo đức này có hiệu lực kể từ ngày 10/02/2023