Chúng tôi cam kết sẽ lưu trữ bảo mật các thông tin cá nhân khách hàng, sử dụng vào mục đích và phạm vi phù hợp, không mua bán hay chia sẻ thông tin khách hàng cho một bên thứ ba nào khác

Dulichvietnam247 đưa ra các cam kết dưới đây phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam, bao gồm cách thức thu thập thông tin và sử dụng – bảo mật thông tin của khách hàng:

MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI THU THẬP THÔNG TIN

Thu thập thông tin dữ liệu trên website và fanpage bao gồm: hình ảnh, họ tên, số điện thoại, địa chỉ liên lạc

Đây là những thông tin cần khách hàng cung cấp để phục vụ cho quá trình tư vấn được hiệu quả và theo dõi tiến trình chăm sóc da (rõ ràng) hay khi khách hàng muốn mua sản phẩm thì sẽ cần xác nhận và vận chuyển và giao hàng nhằm đảm bảo quyền lợi cho khách hàng và thuận tiện trao đổi cho cả 2 bên

Khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời qua fanpage hoặc số hotline về những trường hợp thay đổi thông tin liên lạc hoặc bị lạm dụng thông tin đã đăng ký để có biện pháp giải quyết kịp thời

PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN

Thông tin khách hàng cung cấp được sử dụng trong việc: 

 • Gửi thông các ưu đãi, khuyến mại, các chương trình tổ chức
 • Liên lạc, báo giá booking
 • Khi có yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật của khách hàng.

3. NHỮNG NGƯỜI HOẶC TỔ CHỨC CÓ THỂ ĐƯỢC TIẾP CẬN VỚI THÔNG TIN CÁ NHÂN KHÁCH HÀNG

Những người có thể tiếp cận thông tin khách hàng bao gồm 1 trong các trường hợp sau:

 • Admin, Design, Bộ phận hỗ trợ

4. ĐỊA CHỈ LƯU TRỮ THÔNG TIN ĐƯỢC THU THẬP

 • Website: https://dulichvietnam247.com/

5. CÁCH THỨC ĐỂ KHÁCH HÀNG CHỈNH SỬA THÔNG TIN ĐÃ CUNG CẤP TRƯỚC ĐÓ

 • Thông tin liên hệ ( form liên hệ )
 • Liên hệ trực tiếp trên fanpage du lịch Việt Nam 247
 • Liên hệ số hotline: 064385003
 • Quản trị website

6. CƠ CHẾ TIẾP CẬN VÀ XỬ LÝ GIẢI QUYẾT CÁC KHIẾU NẠI CỦA KHÁCH HÀNG

 • Thông tin cá nhân người dùng được cam kết bảo mật tuyệt đối
 • Việc thu thập và tiếp nhận sử dụng thông tin người dùng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của người dùng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác
 • Không sử dụng hay chuyển giao cung cấp, tiết lộ thông tin cá nhân, người dùng, khách hàng khi chưa có sự cho phép đồng ý của khách hàng đó
 • Trường hợp hệ thống dữ liệu hồ sơ bị hack dẫn đến mất thông tin cá nhân khách hàng thì tôi sẽ có trách nhiệm thông báo với khách hàng được biết và thông báo sự việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý
 • Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của khách hàng bao gồm hóa đơn, thông tin thanh toán
 • Yêu cầu mỗi cá nhân khách hàng khi sử dụng dịch vụ phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân như: Họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại…và chịu trách nhiệm về pháp lý đối với những thông tin cung cấp. Tôi không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết khiếu nại các trường hợp mà thông tin người đó cung cấp so với thông tin giao dịch ban đầu là không chính xác.

7. THÔNG TIN KHÁCH HÀNG CUNG CẤP TRÊN CÁC TRANG

 • Với các thông tin các nhân được bảo mật tôi cam kết sẽ không được tiết lộ khi chưa có sự đồng ý của khách hàng
 • Với các nội dung khách hàng chủ động đăng lên công khai như nội dung bình luận thì vẫn có thể tiếp tục xuất hiện trên kênh ngay cả khi tài khoản của bạn đã bị xóa

8. NGÀY CÓ HIỆU LỰC

Chính sách bảo mật này có hiệu lực kể từ ngày 10/02/2023